Расклад заняткау (Увага! Магчымы змены)

   Спецыяльнасць 1-53 01 02 "Аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі":


АС-61,62_05.10-17.10

   Спецыяльнасць 1-21 05 01 "Беларуская фiлалогiя":

БФСз-11_05.10-17.10


БЗС-52_05.10-23.10

БЗ-61_12.10-24.10

   Спецыяльнасць 1-31 01 01-02 "Бiялогiя":

БИз-11_21.09-01.10


Б-61,62,63_12.10-24.10

   Спецыяльнасць 1-25 01 08 "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт":

ББСз-11,БКСз-12_28.09-07.10


БУб-51,52_19.10-31.10

БУк-63,64_14.09-26.09

   Спецыяльнасць 1-31 02 01 "Геаграфiя":


ГЗ-61,62_05.10-17.10

   Спецыяльнасць 1-26 01 01 "Дзяржаўнае кіраванне":

ГУ-41,51_09.11-28.11


   Расписание обзорных лекций для студентов-выпускников заочного факультета специальности "Государственное управление" на 2015-2016 учебный год

   Спецыяльнасць 1-02 03 08 "Замежная мова(з указаннем мовы)":

АЯСз-11_21.09-30.09

АЯз-11_28.09-07.10


АЯ-51,52,53_05.10-25.10


НЯС-41_21.09-07.10

НЯ-51_05.10-25.10

   Спецыяльнасць 1-21 03 04-01 "Гiсторыя(айчынная і ўсеагульная)":


И-61_05.10-19.10

   Спецыяльнасць "Камерцыйная дзейнасць":

КДСз-11_21.09-03.10

   Спецыяльнасць 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка":

ЛХСз-11_21.09-26.09

ЛХз-11_28.09-07.10

   Спецыяльнасць 1-31 03 01-02 "Матэматыка":


М-61_05.10-20.10

   Спецыяльнасць 1-24 01 02 "Правазнаўства":

ПРз-11,12,13_28.09-07.10

ПРСз-11_28.09-10.10


П-61,62,63_21.09-07.10

   Спецыяльнасць "Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій"

ПОСз-11,ПОз-11_14.09-26.09


ПОИТ-61_12.10-24.10

   Спецыяльнасць 1-23 01 04 "Псіхалогія. Педагагiная псіхалогія"

ПСз-11,12,13,14_14.09-23.09


ПЗ-61,62,63_05.10-20.10

   Спецыяльнасць "Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія"

СПз-11_14.09-26.09

   Специальность 1-21 05 02 "Руская філалогія"

РФСз-11_21.09-03.10


Р-61_05.10-24.10

   Спецыяльнасць "Фiзiчная культура"

ФКСз-11_21.09-02.10

ФКз-11,12_28.09-09.10

   Спецыяльнасць 1-25 01 04 "Фінансы і крэдыт"

ФИCз-11_14.09-23.09

ФИНз-11_21.09-30.09


Ф-51,52_12.10-22.10

   Спецыяльнасць 1-25 01 07 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве"

ЭУз-11_28.09-10.09

ЭУСз-11_28.09-10.09


ЭУ-51,52,53_19.10-31.10